R e c e n t - W o r k s


Gerard Extra - Yellow dog with apple 2013 80x60 cm - acryl on canvas 


Gerard Extra
Yellow Dog with Apple

Alles is slechts een vermoeden van de waarheid, zei de franse filosoof Jacques Derrida in zijn boek "Restitutions of the Truth in Pointing: The truth in Painting." Het is noodzakelijk om de intrinsieke dubbelzinnigheid van een onderwerp te ontkennen, beweert hij, en het is nodig om ons te doen geloven dat het duidelijk is, simpelweg omdat het bewijs altijd ontbreekt.[1]

In respons op het - tot op heden onvertaalbare -Voynich manuscript, is Gerard Extra's 'Yellow Dog with Apple' geen poging tot bewijsvoering maar een onderzoek naar communicatie. Hoe maakt men zich verstaanbaar? En waar begint het en waar eindigt het? Daar een werk op doek zijn letterlijke grenzen heeft en er niet buiten het canvas geschilderd kan worden, lijkt Extra dit probleem te omzeilen door zowel in de diepte als in de hoogte te werken. Laag op laag op laag op laag op laag van lijn, kleur en verhaal nemen in hun ogenschijnlijke spontaniteit een onverhoopte codering aan. Deze dynamische gelaagdheid is niet zozeer een interpretatie van het onverklaarbare manuscript maar een koortsachtige verzameling van nieuwe ideeën zoals deze wellicht ook in het manuscript aanwezig zijn, met het doel om een verleden om te zetten in een tastbaar heden.

Extra's werk bevindt zich ​​in een eeuwige 'tussenfase', weifelend tussen start en einde; als toeschouwer word je uitgenodigd om het naar eigen wil in te vullen als een denkbeeldige werk. Dit loopt parallel met Derrida's formulering van het idee van het Spoor (trace) waarin de elementen van een object niet aanwezigheid noch afwezigheid zijn. Het resultaat is een onophoudelijke stroom aan ervaringen die nooit echt stopt of even stilstaat. In plaats daarvan bestaat het werk in een constante staat van metamorfose, wat ons verlangen om het te begrijpen des te meer voedt.

[1] 33 Jacques Derrida.  ̳Restitutions of the Truth in Pointing‘. The Truth in Painting. Geoff Bennington and Ian McLeod (vert). Chicago: University of Chicago Press, 1987: p. 276. p. 364.


Gerard Extra - il temporale - 2014 80x60 cm - acryl on canvas


Gerard Extra - zonnetapelaar 80x100 - acryl on canvas - 2014Gerard Extra - untitled - 50x50 - 2014

Gerard Extra - untitled - 50x50 - 2014
Gerard Extra - untitled - 50x50 - 2014
Gerard Extra - untitled - 50x60 - 2014Gerard Extra - vipava - 2014 - 80x60 cm - acryl on canvasGerard Extra - Sinji vrh - 2014 - 80x60 cm - acryl on canvas


Gerard Extra - verlangen - 2014 - 80x60 cm - acryl on canvas


Gerard Extra - blauwe zon - 2014 - 70x50 cm - acryl on canvas


Gerard Extra - No No - 2014 - 100x100 cm - acryl on canvasGerard Extra - Pastoralis - 2014 - 100x100 cm - acryl on canvas


Gerard Extra - primus interpares - 2014 - 100x100 cm - acryl on canvas