c o n t e m p o r a r y .... e x p r e s s i o n s

Gerard Extra - il temporale - 80x60 cm - 2014 - acryl on canvas

De Nederlandse kunstenaar Gerard Extra studeerde aan de Stadsacademie voor toegepaste kunsten in Maastricht aan de afdeling publiciteit en grafische vakken in 1966 en volgde daarna de kunstacademie in Maastricht MO handvaardigheid waar hij in 1977 afstudeerde.

Gerard Extra doet binnen zijn werk geen poging tot bewijsvoering maar een onderzoek naar communicatie. Hoe maakt men zich verstaanbaar? En waar begint het en waar eindigt het? Daar een werk op doek zijn letterlijke grenzen heeft en er niet buiten het canvas geschilderd kan worden, lijkt Extra dit probleem te omzeilen door zowel in de diepte als in de hoogte te werken. Laag op laag op laag op laag op laag van lijn, kleur en verhaal nemen in hun ogenschijnlijke spontaniteit een onverhoopte codering aan. Deze dynamische gelaagdheid is een koortsachtige verzameling van nieuwe ideeën, met het doel om een verleden om te zetten in een tastbaar heden. Extra's werk bevindt zich ​​in een eeuwige 'tussenfase', weifelend tussen start en einde; als toeschouwer word je uitgenodigd om het naar eigen wil in te vullen als een denkbeeldige werk. Het resultaat is een onophoudelijke stroom aan ervaringen die nooit echt stopt of even stilstaat. In plaats daarvan bestaat het werk in een constante staat van metamorfose, wat ons verlangen om het te begrijpen des te meer voedt. Werk van Gerard Extra is met hoge regelmaat te zien binnen tentoonstellingen in Nederland, België, Slovenië en Italië. Gerard Extra woont en werkt vanuit zijn atelier in een van de mooiste delen van Zuid-Limburg in Nederland.